Թղթապանակ - ռեգիստր օղակներով և մետաղական ամրակներով